Raport potwierdza duże zainteresowanie firm przeniesieniem systemów do chmury

Poznaj Power Cloud od Comarch!

POWER Cloud to redukcja i kontrola kosztów. Płać za to, czego używasz

Ponad 80% ankietowanych firm wyraziło zainteresowanie migracją na platformę IBM Power Systems w modelu chmurowym. Połowa respondentów (54%) rozważa przeprowadzenie jej własnymi siłami, a co trzeci podmiot (26%) przy wsparciu zewnętrznego dostawcy. Blisko połowa badanych (47%) jest natomiast zainteresowana przeprowadzeniem niezobowiązujących testów systemów IBM Power Systems w modelu chmurowym. Takie są wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Comarch S.A. przez ICAN Institute.

Głównym celem projektu było sprawdzenie poziomu zainteresowania wśród przedsiębiorstw rozwiązaniami z rodziny IBM Power Systems w modelu chmurowym. Źródłem informacji były wywiady przeprowadzane w listopadzie 2019 r. z szefami działów IT w firmach zatrudniających powyżej 500 pracowników. Próba wyniosła 150 osób.

Wyniki badania potwierdziły duży potencjał rozwiązań chmurowych IBM Power Systems, ponieważ ponad 80% ankietowanych wyraziło zainteresowanie migracją środowiska IT na taką platformę. Badanie wykazało także, że poziom lojalności wobec platformy IBM Power Systems jest bardzo wysoki – ankietowani twierdzą, że ich firmy nie migrowały swoich zasobów na inne platformy (95%) i nie planują migrować (93%). Większość badanych firm (60%) na platformie IBM Power korzysta z systemu Linux, co czwarta (26%) z IBM (AS/400), a co piąta (20%) z SAP Hana. Najczęściej używane modele serwerów to Power PS700 (15%), Power7 780 (13%) i  Power p5-510q (13%).

W przypadku korzystania z platformy IBM Power Systems w przyszłości większość firm (71%) planuje jej utrzymanie we własnej serwerowni, co trzecia (30%) wskazała zewnętrzne Data Center. Tylko nieliczni respondenci rozważają oba rozwiązania jednocześnie. Ponad połowa badanych na platformie IBM Power Systems planuje utrzymać system Power Linux (60%) i ERP (54%), co czwarta firma SAP Hana (27%).

Respondenci pytani byli także o technologię IBM PowerVC (Virtualization Center) będącą zaawansowanym narzędziem do zarządzania wirtualizacją i chmurą. Produkt został opracowany z myślą o usprawnieniu pracy administratorów i uproszczeniu zarządzania maszynami wirtualnymi chmury na serwerach Power Systems. Blisko trzy czwarte respondentów wskazało, że technologia ta nie jest im znana.

Dowiedz się

jakie rozwiązania będą odpowiednie dla Twojej firmy

White Paper przygotowali eksperci