Pobierz raport z badania

Poznaj Potencjał IBM Power w modelu chmurowym

 

Czy polskie przedsiębiorstwa są zainteresowane przeniesieniem systemów do chmury?

Pobierz raport i dowiedz się więcej! Przeczytaj komentarz Ekspertów firmy Comarch!

Głównym celem projektu było zbadanie poziomu zainteresowania wśród przedsiębiorstw rozwiązaniami z rodziny IBM POWER w modelu chmurowym. Źródłem informacji były wywiady przeprowadzane w listopadzie 2019 r. z szefami działów IT w firmach zatrudniających powyżej 500 pracowników. Próba wyniosła 150 osób. 

Wyniki badania: duży potencjał rozwiązań chmurowych IBM POWER. Zdecydowana większość firm rozważa migrację obecnych fizycznych lub wirtualnych systemów na platformę IBM POWER w modelu chmurowym – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Comarch S.A. przez ICAN Institute. Raport wskazuje także na bardzo wysoki poziom lojalności użytkowników wobec platformy IBM Power.

 

W większości były to firmy z polskim kapitałem (64%), z branży usługowej (47%) i produkcyjnej (39%). Jeżeli chodzi o używane zasoby sprzętowe, to w badanych przedsiębiorstwach w znakomitej większości (97%) używanych jest ponad 25 serwerów, a całe środowisko wykorzystuje powyżej 300 GB RAM (96%). Połowa badanych firm (47%) posiada od 20 do 27 partycji LPAR, co czwarta (28%) 30-36. Połowa firm (48%) wykorzystuje od 50 tys. do 120 tys. GB przestrzeni dyskowej, 15% posiada powyżej 150 tys. GB. Większość badanych firm (73%) wykorzystuje własne zasoby do zarządzania infrastrukturą, co czwarta firma (27%) korzysta z dostawców zewnętrznych.

Ponad 80% ankietowanych wyraziło zainteresowanie migracją na platformę IBM POWER w modelu chmurowym. Połowa respondentów (54%) rozważa przeprowadzenie jej własnymi siłami, a co trzeci podmiot (26%) przy wsparciu zewnętrznego dostawcy. Blisko połowa badanych (47%) jest natomiast zainteresowana przeprowadzeniem niezobowiązujących testów systemów IBM POWER w modelu chmurowym.

Badanie wykazało także, że poziom lojalności wobec platformy IBM Power jest bardzo wysoki – ankietowani twierdzą, że ich firmy nie migrowały swoich zasobów na inne platformy (95%) i nie planują migrować (93%). Większość badanych firm (60%) na platformie IBM Power korzysta z systemu Linux, co czwarta (26%) z IBM (AS/400), a co piąta (20%) z SAP Hana. Najczęściej używane modele serwerów to Power PS700 (15%), Power7 780 (13%) i  Power p5-510q (13%).

W przypadku korzystania z platformy IBM Power w przyszłości większość firm (71%) planuje jej utrzymanie we własnej serwerowni, co trzecia (30%) wskazała zewnętrzne Data Center. Tylko nieliczni respondenci rozważają oba rozwiązania jednocześnie. Ponad połowa badanych na platformie IBM Power planuje utrzymać system Power Linux (60%) i ERP (54%), co czwarta firma SAP Hana (27%).

Respondenci pytani byli także o technologię IBM PowerVC (Virtualization Center) będącą zaawansowanym narzędziem do zarządzania wirtualizacją i chmurą. Produkt został opracowany z myślą o usprawnieniu pracy administratorów i uproszczeniu zarządzania maszynami wirtualnymi chmury na serwerach Power Systems. Blisko trzy czwarte respondentów skazało, że technologia ta nie jest im znana.

raport z badania:

POTENCJAŁ IBM POWER W MODELU CHMUROWYM

White Paper przygotowali eksperci