Rozwiązania chmurowe w biznesie. Firmy zainteresowane są migracją we własnym zakresie

Poznaj Power Cloud od Comarch!

POWER Cloud to redukcja i kontrola kosztów. Płać za to, czego używasz

Ponad 80% ankietowanych firm wyraża zainteresowanie migracją na platformę IBM POWER w modelu chmurowym – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Comarch S.A. przez ICAN Institute. Połowa respondentów (54%) rozważa przeprowadzenie jej własnymi siłami, a co trzeci podmiot (26%) przy wsparciu zewnętrznego dostawcy.

Blisko połowa badanych (47%) jest zainteresowana przeprowadzeniem niezobowiązujących testów systemów IBM Power Systems w modelu chmurowym.

Respondenci pytani byli także o technologię IBM PowerVC (Virtualization Center) będącą zaawansowanym narzędziem do zarządzania wirtualizacją i chmurą. Produkt został opracowany z myślą o usprawnieniu pracy administratorów i uproszczeniu zarządzania maszynami wirtualnymi chmury na serwerach Power Systems. Blisko trzy czwarte respondentów wskazało, że technologia ta nie jest im znana.

 

Dowiedz się

jakie rozwiązania będą odpowiednie dla Twojej firmy

White Paper przygotowali eksperci